15 iulie 2014

La ce au angajat ăştia România, susţinându-l pe JunckerPasajele critice din programul preşedintelui-candidat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, "Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice. Orientări politice pentru viitoarea Comisie Europeană". Zece domenii pe care le consideră prioritare. În mod sigur Juncker va deveni noul preşedinte al Comisiei Europene, după Barroso, având şi susţinerea partidelor parlamentare din România şi a grupurilor lor politice din "parlamentul european" (PPE, S&D, ALDE). Accentuările cu galben îmi aparţin.


Preambulul - "consolidarea democraţiei prin metoda comunitară". Adică, prin deciziile "parlamentului european" şi ale Comisiei Europene, cu prioritate faţă de cele ale parlamentelor şi ale guvernelor naţionale (care au legitimitate reală; cealaltă abordare are numele de "metoda interguvernamentală").
Odată cu începerea noului ciclu legislativ în urma alegerilor pentru Parlamentul  European din mai 2014, a venit timpul pentru o nouă abordare.       
În calitate de candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene, consider că sarcina mea esențială este aceea de a reclădi punțile în Europa de după criză. De a recâștiga încrederea cetățenilor europeni. De a axa politicile noastre pe abordarea provocărilor-cheie cărora economiile și societățile noastre vor trebui să le facă față. Și de a consolida legitimitatea democratică pe baza metodei comunitare.
Domeniul Nr.1, Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. Plasat strategic, la început, spre a induce impresia generală de demers pozitiv. Invocarea respectării Pactului de stabilitate şi de creştere înseamnă de fapt continuarea austerităţii şi menţinerea limitei maxime de deficit. Adică, interzicerea "dezvoltării pe datorie" pentru statele mai sărace din UE, exact cum au făcut Franţa şi Germania (şi alţii) până prin 2008, cu încălcarea "criteriilor de la Maastricht". Eurosocialiştii, care latră că "nu (mai) susţin austeritatea", îl susţin pe... susţinătorul acesteia.
În ceea ce privește utilizarea bugetelor naționale pentru creștere și investiții, trebuie – după cum a reafirmat Consiliul European la data de 27 iunie 2014 – să respectăm  Pactul de stabilitate și de creștere, utilizând totodată în mod optim flexibilitatea  intrinsecă a normelor prevăzute de pact, astfel cum a fost reformat în 2005 și 2011.
Domeniul Nr.2, O piață unică digitală conectată. Conectarea "pieţei", apoi unificarea (centralizarea) controlului şi a cenzurii, inclusiv pe Internet. Desfiinţarea tarifelor de roaming îi încântă pe naivi, dar odată cu asta se dă atacul la conceptul de graniţe naţionale, în pregătirea desfiinţării acestora, şi a statelor naţionale.
Cred că trebuie să valorificăm mult mai bine oportunitățile însemnate pe care le oferă tehnologiile digitale, pentru care nu există frontiere. În acest sens, va trebui să avem curajul de a dărâma barierele naționale în ceea ce privește reglementările în domeniul telecomunicațiilor, drepturile de autor și legislația privind protecția datelor, gestionarea frecvențelor radio și aplicarea dreptului concurenței.

Dacă acționăm astfel, putem asigura faptul că cetățenii europeni vor putea în curând să își utilizeze telefoanele mobile în întreaga Europă fără să fie nevoiți să plătească  tarife de roaming.
Domeniul Nr.3, O uniune a energiei rezilientă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor. Controlul UE şi în domeniul energiei. Un stat cu resurse energetice precum România ar fi obligat să le "pună în comun" cu UE, exploatarea zăcămintelor nemaiţinând seama doar de necesităţile de consum intern, ci făcându-se în regim de epuizare rapidă, după necesităţile altora. Ignorarea semnificaţiei articolului 136.3. din Constituţie ("Proprietatea"): "Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice". Dreptul de proprietate conţine şi dreptul de decizie asupra acesteia ! De asemenea, s-a încercat modificarea literei d) de la articolul 135.2. ("Statul trebuie să asigure: d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național"), în forma "Statul garantează şi promovează creşterea competitivităţii economiei româneşti prin: d) exploatarea resurselor de producţie în condiţii de maximă eficienţă economică şi cu acordarea accesului nediscriminatoriu tuturor celor interesaţi", tentativă respinsă de CCR. Juncker (ca şi PPE, de altfel) nu renunţă la dogma socialistă a "încălzirii globale provocată de activităţile umane", doar o ambalează diferit. Energia verde, scumpă, este în contradicţie cu pretenţia de "susţinere a competitivităţii la nivelul UE".
Trebuie să ne punem în comun resursele, să ne combinăm  infrastructurile și să ne unim puterea de negociere în raport cu țările terțe.

Vreau să mențin piață noastră europeană de energie deschisă pentru vecinii noștri. Cu toate acestea, dacă prețul energiei din Est devine prea mare, fie din punct de vedere comercial, fie din punct de vedere politic, Europa ar trebui să poată trece foarte rapid la alte canale de aprovizionare. Trebuie să putem inversa fluxurile de energie atunci când este necesar.

Cred cu tărie în potențialul creșterii verzi. De aceea, aș dori ca Uniunea Europeană a energiei să devină numărul 1 mondial în domeniul energiilor regenerabile.

Vreau ca Uniunea Europeană să ocupe un loc de prim-plan în combaterea încălzirii globale, atât în perioada anterioară reuniunii de la Paris a Organizației Națiunilor Unite din 2015, cât și în perioada ulterioară, în conformitate cu obiectul de limitare a creșterii temperaturii la maximum 2 grade Celsius față de nivelurile înregistrate în perioada preindustrială. Suntem datori să facem acest lucru pentru generațiile viitoare.
Domeniul Nr.4, O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată. Nişte enunţuri banale, doar cel în care se constată necesitatea creşterii ponderii industriei în PIB fiind relevant (economia neputându-se baza doar pe "poeţi"). Obiectiv în contradicţie flagrantă cu cel anunţat anterior ("un loc de prim-plan în combaterea încălzirii globale"). Susţinerea "imigraţiei interne" în UE ajută guverne catastrofale (precum toate cele care au existat în România) să nu încaseze costurile electorale ale dezindustrializării, adică ale "operei" lor de bază. În acelaşi timp, se induce ideea că UE le face o favoare acelora care vor să emigreze economic din "zona calamitată" (chiar în urma aplicării directivelor UE !), şi se deformează astfel percepţia asupra "proiectului european". Alt element socialist asumat, şi duşman al competitivităţii: taxa pe tranzacţiile financiare.
Până în 2020 trebuie să readucem ponderea industriei în PIB-ul UE la 20 %, de la mai puțin de 16 % cât este în prezent.
Libera circulație a lucrătorilor a fost întotdeauna unul dintre principalii piloni ai pieței interne și o voi apăra, acceptând totodată dreptul autorităților naționale de a combate abuzurile sau cererile frauduloase. Cred că ar trebui să considerăm libera circulație ca fiind o oportunitate economică, și nu o amenințare.

Voi continua să promovez în special cooperarea administrativă dintre autoritățile fiscale și activitatea desfășurată în vederea adoptării la nivelul UE a unei baze fiscale consolidate comune a societăților și a unei taxe pe tranzacțiile financiare.
Domeniul Nr.5, O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă. Expresia "mai echitabilă" este adăugată spre a prosti şi mai tare proştii, pe model eurosocialist. Efortul principal este pe centralizare şi unificare, inclusiv la sistemele de impozitare şi la TVA, eliminând particularităţile (şi deci, interesele !) economiilor statelor membre UE. "Economia socială de piaţă" este un termen neomarxist însuşit în programul său de PPE (care-şi zice "de centru-dreapta"). Îngrijorarea reală a eurocraţilor este ca lumea să nu se trezească şi să asocieze dezastrul economic şi degradarea nivelului de trai cu Uniunea Europeană ! Şi să-i ia la ciomege !
Trebuie să utilizăm această întrerupere pentru a consolida și a completa măsurile fără precedent pe care le-am adoptat în timpul crizei, pentru a le simplifica și a le da un caracter mai legitim din punct de vedere social.

Cred cu fermitate în economia socială de piață. Faptul că, pe timp de criză, armatorii și speculatorii se îmbogățesc și mai mult, în timp ce pensionarii nu se mai pot întreține este incompatibil cu economia socială de piață, după părerea mea.
Domeniul Nr.6, Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat. Stânga eurosocialistă vrea un acord cât mai "minimalist", eurocomuniştii şi extrema dreaptă nu-l vor deloc. Există voci (inclusiv din SUA) care-l văd ca pe un pas pregătitor al "fuziunii" dintre UE şi SUA (eventual dintre UE şi aşa-zisa Uniune Nord-Americană / NAU-NAFTA). Europeiştii de şcoală veche ar vrea o "fuziune eurasiatică", UE-Rusia. "Povara socială şi de mediu" a producţiei de bunuri din UE o face necompetitivă în faţa producţiei americane care se mişcă într-un mediu concurenţial aspru, stimulator. "Diversitatea culturală" - ifosele francezilor, care se plâng că limba franceză pierde teren. Intenţie de a impune dreptul (comercial) UE şi jurisdicţia UE asupra activităţilor desfăşurate pe teritoriul SUA. Anii de negocieri ai acordului, lăsaţi la cheremul propagandei mass-media şi la votul unui "parlament european" majoritar americano-sceptic.
Cu toate acestea, în calitate de președinte al Comisiei, voi fi totodată foarte clar cu privire la faptul că nu voi sacrifica pe altarul liberului schimb standardele sociale, în materie de siguranță, de sănătate și de protecție a datelor ale Europei și nici diversitatea noastră culturală. De asemenea, nu voi accepta ca jurisdicția instanțelor din statele membre ale UE să  fie limitată de regimuri speciale pentru litigiile dintre investitori. Statul de drept și  principiul egalității în fața legii trebuie să se aplice și în acest context.

Voi insista ca în toate etapele negocierilor să existe o transparență sporită față de cetățeni și de Parlamentul European, care, în temeiul tratatelor UE, va avea ultimul cuvânt cu privire la încheierea acordului.
Domeniul Nr.7, Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă. Intrăm mai în miezul problemei, spunându-ni-se că în baza unor aşa-zise "valori comune europene" trebuie să renunţăm (fie şi parţial) la justiţiile naţionale, adică să acceptăm subminarea şi subordonarea uneia dintre cele trei puteri în stat. Se intenţionează intimidarea statelor care nu se aliniază la eurodiktate, ori nu acordă "drepturi depline" (cum ar fi căsătoria şi adopţia) cuplurilor homosexuale. Demersuri pentru anularea aranjamentelor de securitate (transfer de date) cu SUA, sub pretextul "nesiguranţei" acestora.
Uniunea noastră Europeană nu este o simplă piață comună de mari dimensiuni, ci este, de asemenea, o Uniune a valorilor comune, care sunt specificate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale.

Discriminarea nu trebuie să-și aibă locul în Uniunea noastră, indiferent dacă aceasta este bazată pe criterii de naționalitate, de sex, de origine rasială sau etnică, de religie sau convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală și indiferent dacă este îndreptată asupra persoanelor care aparțin unei minorități. Prin urmare, voi menține propunerea de directivă în acest domeniu și voi încerca să conving guvernele naționale să renunțe la rezistența de care dau dovadă în prezent  în cadrul Consiliului.

Având în vedere dezvăluirile  recente privind supravegherea în masă, partenerii noștri apropiați, precum Statele  Unite, trebuie să ne convingă că actualele mecanisme de siguranță sunt cu adevărat  sigure, în cazul în care doresc ca acestea să fie menținute.

Întrucât tot mai mulți cetățeni studiază, lucrează, fac afaceri, se căsătoresc și au copii în alte state membre ale Uniunii, cooperarea judiciară dintre statele membre ale UE trebuie îmbunătățită treptat, și anume prin crearea de legături între diferitele sisteme de justiție, prin consolidarea instrumentelor comune, precum Eurojust, prin realizarea de progrese în ceea ce privește noile instrumente cum ar fi Parchetul  European, care vizează combaterea actelor frauduloase care aduc atingere bugetului UE, și prin recunoașterea reciprocă a hotărârilor, astfel încât cetățenii și  întreprinderile să-și exercite mai ușor drepturile în Uniune.
Domeniul Nr.8, Către o nouă politică privind migrația. O chestiune deosebit de periculoasă, căreia nu i se acordă suficientă atenţie, poate fiindcă efectele negative ale acesteia nu apar imediat. Deşi în destule zone din vestul Europei au apărut grave probleme infracţionale, demografice şi sociale, având drept punct de plecare imigraţia masivă din afara continentului european, şi mai ales imigraţia islamică. În loc de a se limita acest val de imigranţi, se caută facilitarea sa, inclusiv prin alocări de mijloace de către state UE care nu sunt "în prima linie" a asaltului migrator. Există o agendă, aceea de a suprasatura Europa cu populaţii care nu se integrează, ci destabilizează, şi care pe termen lung pot crea probleme inimaginabile, mergând până la metisarea genetică a europenilor "băştinaşi". Sub pretextul "deficitului de forţă de muncă", se deschid porţile perntru unii care nu vor să se integreze, ci să "ţigănizeze" Europa. Alt pretext ("securizarea frontierelor comune") este folosit pentru crearea echipelor "europene" de poliţişti de frontieră, adică intruziunea UE în domeniul apărării naţionale.
Noul sistem comun de azil convenit trebuie implementat integral, iar divergențele privind punerea în aplicare la nivel național trebuie eliminate. Intenționez, de asemenea, să analizez posibilitatea  utilizării Biroului European de Sprijin pentru Azil în scopul de a ajuta autoritățile din țările terțe și din statele membre să trateze cererile refugiaților și cererile de azil în situații de urgență, dacă este cazul la fața locului, într-o țară terță care este vizată în mod special.

Doresc să promovez o nouă politică europeană privind migrația legală. O astfel  de politică ne-ar putea ajuta să soluționăm problema deficitului de competențe  specifice și să atragem talente, pentru a face față mai bine provocărilor demografice  din Uniunea Europeană. Îmi doresc ca Europa să devină cel puțin la fel de atractivă  ca și destinațiile preferate de migrare, cum ar fi Australia, Canada și SUA. Ca un prim  pas, intenționez să revizuiesc legislația privind „cartea albastră” și stadiul  nesatisfăcător de punere în aplicare a acesteia.

Statele membre trebuie să pună în comun mai multe resurse pentru a consolida activitatea Frontex și pentru ca echipele europene de polițiști de frontieră să intre în acțiune, astfel încât acestea să fie desfășurate rapid în operațiunile comune ale Frontex și în misiunile de intervenție rapidă la frontiere.
Domeniul Nr.9, Un actor mai puternic pe plan mondial. Pretenţia unei "politici externe şi de securitate comună" este fie utopică, fie presupune desfiinţarea statelor naţionale, care sunt actorii diplomatici propriu-zişi (conform Dreptului public şi Dreptului tratatelor). Interesele naţionale devin astfel secundare aşa-zisului "interes european" (extrem de vag formulat: "conform unei logici unice"). De asemenea, mai apare "necesitatea" unor trupe sub comanda UE, ceea ce subminează alianţa NATO şi contrazice constituţiile neutre ale unor state membre UE. Se cer mijloace suplimentare, cum ar fi un serviciu secret al UE ("trebuie să instituim mecanisme mai bune pentru a anticipa din timp evenimentele"). Se vorbeşte despre necesitatea evitării "duplicării programelor", nu şi despre duplicarea NATO.
În opinia mea, nu putem fi mulțumiți de modul în care funcționează în prezent politica noastră externă comună. Trebuie să instituim mecanisme mai bune pentru a anticipa din timp evenimentele și pentru a identifica rapid răspunsuri comune. Trebuie să fim mai eficace în reunirea instrumentelor de acțiune externă ale Europei. Politica noastră comercială, ajutorul pentru dezvoltare, participarea noastră în cadrul instituțiilor financiare internaționale și politica noastră de vecinătate trebuie combinate și activate conform unei logici unice.
Domeniul Nr.10, O Uniune a schimbărilor democratice. Mascarada "democraţiei transnaţionale". Aşa-zisul "parlament european" este privit ca for legitim al "dezbaterii democratice europene". Cu "transparenţa" - nimic despre participarea unor demnitari UE la "anumite reuniuni", tip Bilderberg, ori despre poziţiile pe care le-au susţinut acolo. Chestiunea organismelor modificate genetic - altă nebunie, de exemplu la soia OMG, vitală pentru furaje: UE nu permite cultivarea, dar permite importul (zeci de miliarde scurse către "lumea a treia"). O abordare ipocrită, stângistă - "echilibrul de gen" în Comisia Europeană, adică anumite state "vor fi forţate" (cum ? care ?) să-şi retragă nominalizarea pentru comisarul european, dacă acesta este bărbat şi nu femeie.
Cetățenii noștri au dreptul să știe cu cine au reuniuni comisarii, personalul Comisiei, membrii Parlamentului European sau reprezentanții Consiliului în contextul procesului legislativ.

Intenționez, de asemenea, să revizuiesc legislația aplicabilă în materie de  autorizare a organismelor modificate genetic. În ceea ce mă privește, consider inacceptabil faptul că, în temeiul normelor actuale, Comisia este obligată din punct de vedere juridic să autorizeze spre import și prelucrare noi organisme, în pofida  opoziției unei majorități clare a statelor membre. Comisia ar trebui să fie în măsură să  ofere opiniei majorității guvernelor alese în mod democratic cel puțin aceeași  pondere ca avizelor științifice, în special atunci când este vorba de siguranța produselor alimentare pe care le consumăm și de mediul în care trăim.

Voi face tot posibilul pentru ca, la alegerea personalului de conducere din cadrul Comisiei, atât la nivel politic, cât și administrativ, să se asigure un echilibru între bărbați și femei. Asigurarea unui echilibru între bărbați și femei nu este un lux, ci o obligație politică și ar trebui să fie un obiectiv de la sine înțeles pentru toată lumea, inclusiv pentru liderii din toate capitalele statelor noastre membre atunci când fac propunerile de membri ai viitoarei Comisii.

Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Radu Bălănescu (Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România, la gala MLNR), 2019: "Vin încărcat de optimism, în sfârșit societatea românească promovează dialogul, promovează prin factori decidenți extremi de importanți un pact pentru o cale europeană, pentru că România face parte din Europa și noi trebuie să promovăm cu toții acest lucru".

Postări populare (nu P.P.E. !):