30 septembrie 2012

La bani mărunțiHo, cu tata
Că rup poarta

Nu-i treaba mea să laud platforma Alianței România Dreaptă, dată publicității ieri. Sunt și chestii pozitive, majoritatea, însă, doar cârlige menite să-l facă pe bizon să voteze pentru formațiune și să voteze DA la un eventual referendum constituțional care va strecura și celelalte chestii, cu adevărat periculoase. Pe care le voi comenta acum (scrisul cu roșu).


* Susţinerea companiilor româneşti pentru a deveni competitive la nivel global, fără a distorsiona condiţiile concurenţiale între agenţii economici români şi străini şi fără a încălca regulile pieţei interne unice.
Aiureală. Regulile pieței unice sunt făcute tocmai ca să nu se ridice economiile noilor state UE din Est. Mai ales interzicerea ajutoarelor de stat, adică statul-proprietar nu-și poate ajuta firmele-proprietate ("fără aprobarea Comisiei Europene" - care poate veni după ani de zile de la sesizare).
 
Modificări în materia organizării judiciare

* Instituirea răspunderii patrimoniale a statului, independent de răspunderea magistraţilor, pentru cazurile de funcţionare defectuoasă a serviciului public al justiţiei, respectiv:

Adică, să plătească bugetul (noi, adică) daunele făcute de unii magistrați !
- pentru prejudiciile suferite de justiţiabili ca urmare a exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu de către magistraţi;

(ca să fie clar) 
 
 
ARD consideră că este nevoie de o nouă Constituţie, agreată cu toate forţele politice din noul Parlament. O revizuire a actualei Constituţii nu ar acoperi în totalitate deficienţele celei aflată în vigoare.
În actuala Constituție se specifică clar cum aceasta poate fi revizuită. Alte proceduri ar încălca-o. Prin "deficiențe" se înțeleg cumva și limitele revizuirii ? (Art.152.1: Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii). UDMR ar vrea să se umble la statul național (și unitar) și la limba oficială. Mai sunt și anumite cercuri monarhiste interesate de problemă.

Reorganizarea administrativ-teritorială

ARD consideră că organizarea administrativă actuală a României, care datează din 1968, este depăşită şi nu mai corespunde realităţilor economice. Pentru a participa la dezbaterea din interiorul UE privind următorul exerciţiu financiar, este nevoie de constituirea cât mai rapidă a regiunilor, unităţi administrativ-teritoriale cu personalitate juridică.

Deci - o cerință a UE, să ne federalizăm (chiar dacă nu vom numi asta federalizare, ci regionalizare). Contradicție cu Constituția, unde statul e definit ca stat unitar. Or fi regiunile tip Groza-Dej mai puțin depășite ?! Iar vreun Plan Valev ?

Regiunea nu trebuie să se adauge judeţului, ci să-l înlocuiască. În loc de 42 de judeţe, România trebuie să aibă un număr restrâns de regiuni. Apariţia unui nivel suplimentar de administraţie, cu păstrarea celorlalte, ar spori birocraţia, în defavoarea intereselor cetăţeanului.

Contradicție cu planul de regionalizare al USL, care prevede menținerea județelor, "într-o primă etapă". PDL vrea evitarea introducerii regionalizării la referendumul constituțional, de teama respingerii la vot a tuturor modificărilor, de aceea șmecheria cu declararea regiunilor tot "județe" (ca în textul Constituției). USL a pus în mod ipocrit întrebarea de la referendumul local de la Constanța: "Sunteți de acord cu desființarea județului Constanța ?", oamenii au votat de fapt (peste 95%) împotriva regionalizării. De-aia nici nu s-a mai ținut al doilea referendum local USL, cel de la Vrancea (cu aceeași întrebare despre "desființarea județului", nu despre regionalizare).

Alianţa România Dreaptă este în favoarea întăririi democraţiei la nivel local, prin stimularea organizării unor referendumuri care au ca obiect probleme ce pot fi rezolvate mai bine la nivelul comunităţii locale.

De ce nu un referendum național care să întrebe cetățenii dacă vor sau nu regionalizare ? 

* În viziunea Alianţei România Dreaptă, construirea şi adâncirea integrării în Uniunea Europeană implică şi nu exclude corelarea interesului naţional cu interesul comunitar.

... iar dacă România nu ar face parte din UE s-ar putea concentra exclusiv pe interesul său național, este ?

* Promovarea interesului naţional cu interesul comunitar va constitui un imperativ al Alianţei România Dreaptă.
 

Adică ne aburesc ei pe noi că "e în interesul nostru" să aplicăm ce vrea UE. 

* Obiectivele prioritare ale Alianţei România Dreaptă sunt: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri, consolidarea autorităţii structurilor de aplicare a legii şi creşterea încrederii cetăţenilor în acestea.
Se are în vedere liberalizarea deținerii și portului de arme de foc în scop de autoapărare ?

* De asemenea, este nevoie de eforturi suplimentare pentru protecţia persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor şi copiilor victime ale violenţei, a persoanelor dependente, protecţia datelor cu caracter personal, precum şi protejarea cetăţenilor români din străinătate.
 

Aceeași întrebare ca mai sus. 

* Guvernarea se va desfăşura în contextul procesului de integrare economică şi instituţională a României în Uniunea Europeană.
În traducere: "Lumina vine de la Bruxel, bă, țărănoilor  proști !

Obiective principale pe termen mediu (2013-2016)

* Definitivarea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană (pe plan economic, instituţional şi politic), inclusiv prin respectarea calendarului de adoptare a monedei unice europene şi de realizare a aderării la Uniunea Economică şi Monetară la începutul anului 2015, prin:

S-o credeți voi !

- îndeplinirea criteriilor nominale de convergenţă economică din Tratatul de la Maastricht şi din Pactul de Creştere şi Stabilitate;

Adică, să strângem cureaua în continuare.

2 comentarii :

Anonim spunea...

Doar atît, în fugă

"este nevoie de eforturi suplimentare pentru protecţia persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor şi copiilor victime ale violenţei"

frază cod = destrămarea familiei tradiționale.

Controlul asupra copiilor de către statul intruziv și incitarea unuia dintre parteneri (femeia, de obicei) în a apela (cînd poliția nu se amestecă din oficiu) la mijloace polițienești/judiciare care pot slăbi sau desființa legătura matrimonială, iarăși cu posibile consecințe grave asupra copiilor.

Altfel, menționarea din text nu ar avea sens, violența fizică, indiferent în ce cadru petrecută, poate atrage consecințe legale serioase în cazul unei plîngeri din partea victimei agresiunii. Iar violența de altă natură, greu de evaluat din start, numai de "experții" statului nu are nevoie pentru a se asigura "protecția".

Riddick spunea...

Se vede școala Soros, s-au strâns ciorchine (piton ? boa constrictor ?) în jurul rednecșilor PDL.


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Sever Voinescu, 2019: "Îmi dau bine seama că o Românie desprinsă de Uniune sau o Uniune mai slabă cu România în interior ar fi, pentru mine și pentru cei din jurul meu, scenarii de coșmar. Încercînd să-mi exersez luciditatea pe cît pot, văd așa: dacă acest popor român al meu, cu suma lui de defecte și calități, ajunge să fie deplin suveran în propria noastră țară va fi o nenorocire, înainte de toate, pentru noi înșine. Dezastrul pentru România ar fi să încapă exclusiv pe mîna românilor! Dacă vrem să trăim cît de cît în siguranță și cît de cît în prosperitate, nu o putem face decît în interiorul UE, supunîndu-ne regulilor UE. [...] În condițiile lumii românești, este imposibil să fii conservator și să vrei să ieșim din UE. Pentru simplul motiv că un conservator știe că suveranitatea nu este un scop, ci un mijloc. Un conservator știe că scopul unei națiuni este prezervarea și prosperitatea. Suveranitatea este doar un mijloc – mă ajută sau nu să ating scopul? Lucid, lucid pînă la durere, răspunsul meu este că poporul român, așa cum este el acum, nu este capabil să folosească suveranitatea în scopul prezervării și creșterii prosperității sale."

Postări populare (nu P.P.E. !):