07 ianuarie 2014

Uniunea Europeană: spre un nou ev mediu?NapocaNews:

Ciudat este că integrarea şi unitatea europeană a dus la o recrudescenţă a mişcărilor separatiste şi regionale. La prima vedere pare o regenerare a regiunilor istorice şi specificităţilor locale în Europa, în realitate, de fapt, asistăm la o destructurare, controlată şi încurajată de Bruxelles, a statelor naţionale. Vocea Rusiei şi politicienii de la Moscova greşesc când consideră zilele acestea separatismele europene un prim pas a destructurării şi o posibilă dezintegrare a colosului U.E. Aici, Vocea Rusiei trebuie să-şi angajeze noi specialişti competenţi, care cunosc fenomenul european în profunzime, nu fantome jurnalistice ale defunctului naţionalism-comunist, ce nu înţeleg spiritul noii epoci, care de fapt e foarte vechi, cu rădăcini în evul mediu. Toate separatismele europene sunt încurajate în subsidiar de către comisia europeană de la Bruxelles şi de către aparatul birocratic sau parlamentar al U.E. Politica comisiei europene, prin politici publice oficiale şi mişcări civice finanţate de Bruxelles, urmăreşte încurajarea acestor separatisme regionale şi subminarea statelor naţionale puternice. Separatismul nu este numai un moft în ţări sărace ale UE cum sunt România sau Slovacia, ci se manifestă mult mai puternic şi hotărât în state occidentale puternic dezvoltate: Catalonia vrea referendum să se rupă de Spania, Corsica luptă pentru separare de Franţa, în doi, trei ani Scoţia se va proclama independentă, iar Ţara Galilor autonomă faţă de Anglia. Groenlanda îşi proclamă independenţa faţă de Danemarca, iar Tirolul vrea autonomie faţă de Italia, care riscă să piardă şi nordul super-dezvoltat numit Padania. Flamanzii vor ruperea de valoni, iar Bavaria de Germania etc. Exemplele sunt numeroase. Să nu credeţi că acest fenomen separatist e izolat şi singular, ci foarte bine indus de comisia europeană de la Bruxelles. Noul guvern european, prin incitarea la dezvoltarea administrativă separatistă a regiunilor, a creat premisele demantelării sau slăbirii statelor naţionale. Logica e medievală. E nevoie de un centru puternic birocratic şi centralist la Bruxelles şi Strasbourg, ca suzeran, care să subordoneze statele naţionale şi guvernele naţionale în general, ca vasale. Europa poate fi controlată în totalitate de un guvern central care nu are opoziţia guvernelor naţionale. E un transfer perceptibil al centrelor de putere în Europa. Bruxellul îşi impune dominaţia asupra Berlinului, Parisului, Madridului şi, de ce nu, a Bucureştiului. Existenţa a cât mai multe state mici nou înfiinţate, a unor regiuni autonome sau separatiste vine în sprijnul unui centru politic şi economic puternic: Bruxelles, în intersul birocraţiei U.E. La urma urmei această politică de fărâmiţare a centrelor de putere seamănă cu evul mediu timpuriu, când Europa era o sumedenie de oraşe state şi mici ducate sau voievodate supuse unui suzeran care a dorit să restaureze Imperiul Roman: Carol cel Mare, Imperiul Roman de Naţiune Germană, Imperiul Habsburgic şi Imperiul Napoleonian.

Această Europă fărâmiţată medieval în mici state şi regiuni autonome poate fi mai bine controlată şi guvernată de un centru politico-economic puternic: Bruxelles. În evul mediu Ţările Române s-au bătut pentru supravieţuire şi autonomie nu numai cu Imperiul Otoman, dar şi cu tendinţele expansioniste ale Imperiului Roman de Naţiune Germană sau cu Habsburgii, care controlau aproape întreaga Europă, iar mai târziu cu Imperiul lui Petru cel Mare. În evul mediu Aachen-ul lui Carol cel Mare era Bruxellul de atunci, ca şi Praga habsburgilor, care doreau un centru puternic şi oraşe state, ducate şi voievodate mici pe care să le poată stăpâni. Domnitorii valahi şi ardeleni au ştiut prin luptă şi diplomaţie să păstreze neatârnate cele trei Ţări Româneşti. Ceea ce se întâmplă astăzi pe scena europeană, prin încurajarea separatismului etnic nu este decât o practică politică demnă de evul mediu, nu de un Bruxelles ce se vrea capitala unei uniuni moderne. Politica de încurajare a regionalismelor şi separatismelor locale de către Bruxelles ne arată că istoria este ciclică şi se repetă întotdeauna sub o altă formă.

3 comentarii :

Riddick spunea...

Manifestul regionalizării din 2001 al Ligii Pro Europa - "Uniunea Europeană ca sistem federativ"

Aceleaşi clişee ca cele din 2011 - "sistemul actual, 'ceauşist', favorizează corupţia". Se avea în vedere viitoarea Constituţie Europeană, care a devenit în final Tratatul de la Lisabona:

Memorandum către Parlament pentru construcţia regională a României

Noi, semnatarii prezentului document-memorandum, propunem partidelor politice, administraţiilor locale, liderilor marcanţi de opinie şi societăţii civile, spre dezbatere publică, următoarele idei referitoare la construcţia politică şi administrativă a unei Românii a regiunilor, în consens cu dezbaterea care se desfăşoară la nivel european despre viitorul Europei unite.

1. Propunerile de faţă au în vedere dezvoltarea armonioasă a României, ţinînd cont de identitatea istorică, economică şi social- culturală a regiunilor ei. În accepţiunea noastră, proiectul construcţiei regionale a României nu are nimic în comun cu secesionismul sau cu iredentismele de orice natură. De aceea, considerăm că orice abordare în acest sens este simplistă şi urmăreşte să deturneze diversionist discuţiile publice aprofundate şi responsabile despre viitorul ţării noastre raportat la experienţele europene.

2. Participarea noastră în dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene ca sistem federativ, unde regiunile constituţionale, precum Scoţia, Catalonia, Flandra, Valonia, Bavaria etc. ocupă un loc aparte, poate contribui la cunoaşterea mai precisă a acelei structuri instituţionale în care dorim să ne integrăm. Modelul regional, aşa-numitul nivel mijlociu de guvernare (meso-government), serveşte, în opinia noastră, redobîndirii identităţii noastre europene.

3. Considerăm drept principiu de bază al construcţiei regionale alocarea unor competenţe administrative şi politice entităţilor teritoriale şi nu comunităţilor naţionale sau etnice, acestea din urmă beneficiind, în modelul regional, de garanţii politice şi juridice pentru asigurarea intereselor lor specifice.

4. Sistemul administrativ ultracentralizat, preluat aproape neschimbat după 1989, favorizează corupţia şi birocraţia şi amplifică lipsurile inerente ale administraţiei bazate pe unităţi mici, numeroase şi excesiv de costisitoare. Pe de altă parte, ideea descentralizării este conţinută într-un cadru conceptual juridic enunţat atît prin angajamentele internaţionale la care România este parte, cît şi prin elemente de armonizare europeană a legislaţiei interne.

5. Propunem o reformă administrativă care să redefinească statutul entităţilor teritoriale existente şi să introducă noi forme administrative şi politice. Construcţia acestora poate porni de la regiunile de dezvoltare sau de la provinciile istorice.

[...]

Cluj, 8 decembrie, 2001

http://riddickro.blogspot.ro/2011/06/manifestul-regionalizarii-din-2001-al.html

Riddick spunea...

Semnează:

Alexandru Antik - artist plastic
Ágoston Hugó - publicist
Bakk Miklós - politolog
Mircea Boari - politolog
Alexandru Cistelecan - critic literar
Marius Cosmeanu - sociolog
Caius Dobrescu - scriitor
Hadházy Zsuzsa - publicist
Molnár Gusztáv - politolog
Ovidiu Pecican - istoric
Szokoly Elek - publicist
Traian Ştef - scriitor
Daniel Vighi - scriitor

După 8 decembrie au aderat la Memorandum următoarele persoane:

Ágoston Vilmos - scriitor, Gödöllő, Ungaria
Ábrahám Endre-Csaba - student Politologie; Eger, Ungaria
Balázsi Gábor - PhD, cercetător, Northwestern University Medical Center, Chicago
Balogh Ágnes - student Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj (UBB); Cluj
Bányai Péter - analist politic, Cluj
Bedő Olivér - student, Sfîntu Gheorghe
Benedek Sándor - student Politologie, UBB; Gheorgheni (jud. Harghita)
Bíró Béla - publicist, Sfîntu Gheorghe
Dr. Carmen Blina - medic, Timişoara
Cristian Branea - asistent, UBB, Facultatea de Studii Europene; Cluj
Buja Béla Gergely - student Sociologie, UBB; Tîrgu Mureş
Bujdosó Ilonka-Éva - profesor pensionar, Oradea
Alexandru Cozma - student, Engleză, Universitatea de Vest Timişoara; Timişoara
Czika Tihamér - student Drept, UBB, Sfîntu Gheorghe
Csoma Botond - absolvent Studii Europene, UBB; Cluj
Daday Csaba - licean, Oradea
Daday Zoltán - licean, Oradea
Daday Ildikó - inginer, Oradea
Daday Zsolt - inginer, Oradea
Dr. Reghina Dascălu - anglist, conferenţiar, Timişoara
Dănuţ Dinu - căpitan inginer, Piteşti
Demeter Attila - student Drept, UBB; Odorheiu-Secuiesc
Dénes Isván - profesor pensionar, Turda
Adrian Docea - student, ştiinţe Economice, UBB; Alba Iulia
Dr. Vasile Docea - istoric, conferenţiar, Timişoara
Andrei Dombi - profesor de limbă engleză, Cluj
Eva Dorca - inginer, Reşiţa
Smaranda Enache - filolog, Tîrgu Mureş
Fülöp László - student Istorie, UBB; Ocna de Sus, jud. Harghita
Géczy Levente - student Drept, UBB; Săcele, jud. Braşov
Gogolák Hrubecz Csongor - student Drept, UBB; Tîrgu Mureş
Dr. Ovidiu Grivu - medic, profesor, Timişoara
Dumitru Groşan - preot greco-catolic, Călineşti, jud. Maramureş
Claudiu Groza - jurnalist, Cluj
Haller István - coordonator program, Tîrgu Mureş
Horváth István - student Filozofie, Universitatea Creştină "Partium", Oradea; Oradea
Horváth László - absolvent Fizică, UBB; Tîrgu Mureş
Dr. Kakucs Lajos - istoric, Rüsselsheim, Germania
Kispál Attila - student Arte Plastice; Sfîntu Gheorghe
Radu Macrinici - dramaturg, Sfîntu Gheorghe
Doru Mareş - scriitor, Sfîntu Gheorghe
Radu Mârza - istoric, Cluj
Viorel Micheş - instrumentist, Cluj
Mikló Sándor - student Informatică, UBB; Tărcaia, jud. Bihor
Mircea Munteanu - Tîrgu Mureş
Mózes Pál - inginer silvic, Oradea
Lucian Nastasă - istoric, Cluj
Dr. Nemes Mária - medic primar, Tîrgu Mureş
Parászka-Ferencz Boróka - profesor, Miercurea Ciuc
Radu Pop - inginer, Kichener, Canada
Rea-Silvia Pop - absolvent Studii Europene, UBB; Cluj
Cristian Popa - jurnalist, Cluj
Pozsony János Csaba - student Ştiinţe Politice, UBB; Sfîntu Gheorghe
Plugor Magor - profesor, Cluj
Andrei Roth - analist-programator, Cluj
Sebestyén Zita - jurnalist, Cluj
Simo Imre Géza - inginer al protecţiei mediului, Vlahiţa, jud. Harghita
Adrian Simon - absolvent Ştiinţe Politice, Universitatea Oradea; Biharia, jud. Bihor
Răzvan Soporan - student Filozofie, UBB; Cluj
Sopronyi Róbert - student Drept, UBB; Zalău
Szűcs Attila - inginer informatician, Oradea
Marius Tabacu - jurnalist, Cluj
Tófalvi Márta - student Drept, UBB; Odorheiu-Secuiesc
Tófalvi Zoltán - jurnalist, Tîrgu Mureş
Cezar Trante - informatician, Budapesta
Dr. Vasile V. Trif - Australia
Venczel Enikő - traducător, Cluj
Verbiţchi Réka - student Istorie, UBB; Cluj
Veér István-János - pensionar, Oradea
Visky András - scriitor, Cluj
Wrábel Judit - profesor, Budapesta
Wrábel Zoltán - economist, Budapesta
Wrábel Zoltán Zsolt - expert financiar, Budapesta
Augustin Zeriu - cercetător ştiinţific, profesor, Cluj

http://www.provincia.ro/cikk_roman/c000377.html

Riddick spunea...


Vocea Rusiei:

Europa, cuprinsă de o „epidemie” a separatismului

Scoţia şi Catalonia intenţionează să organizeze referendumuri pentru independenţă. O intensificare a demersurilor separatiste se înregistrează şi în unele regiuni din Franţa şi Germania. Se pare că unitatea europeană trosneşte din toate încheieturile. Cui îi convine separatismul?

http://romanian.ruvr.ru/2014_01_05/Europa-cuprinsa-de-o-epidemie-a-separatismului-7060/


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Toader Paleologu, 2011 (regretă că pentru schimbările introduse în Constituție este necesară consultarea cetățenilor, pe care-i mai consideră și proști): "Cred că, într-adevăr, e necesară integrarea în Constituție a acelor prevederi privind deficitul. Constituția noastră e rigidă, nu e ca alte Constituții care pot fi amendate de către Parlament sau de către un congres mai larg. În Franța se convoacă congresul constituțional și se face o reformă. Nu e necesar referendumul. La noi, din păcate, din câte înțeleg, va fi nevoie și de un vot în Parlament și de un referendum. Frica mea e că un referendum cu o întrebare atât de tehnică nu poate suscita mare interes din partea publicului. E o chestiune tehnică, pe care nu o înțelege toată lumea sau pentru care nu se pasionează toată lumea".

Postări populare (nu P.P.E. !):