25 octombrie 2013

Cât ne costă iniţiativa Ponta?BURSA:

       Ultima idee genială care i-a venit lui Victor Ponta este modificarea cotei unice de la 16% la 22% şi reducerea TVA de la 24% la 22%. Să vedem ce ne costă asta?
     Românul care munceşte legal are un salariu. Din salariul brut, plăteşte 5,5% CAS şi 16% impozit pe salariu. Rezultă că salariul net este de 79,38% din salariul brut. După modificarea Ponta, va rămâne din salariul brut numai 73,71%. Rezultă o scădere generală de 7,14% a fondului net de salarii.
     Societăţile comerciale care fac în prezent profit plătesc 16%, conform cotei unice actuale. Rezultă că, din total profit brut, rămâne net 84%. După aplicarea noii cote unice rămâne net 78%. Asta înseamnă o reducere a profitului net de 7,143% în valoare absolută. Profitul este sursa pentru dezvoltare, respectiv investiţii, chiar dacă unele sunt numai pentru păstrarea capacităţii şi pentru dividende. Dacă presupunem acum 50% fond de dezvoltare şi 50% fond dividende, rezultă că fondul de dezvoltare se reduce în valoare absolută cu acelaşi procent de 7,143%, iar dividendele nete, care acum reprezintă 35,28% din profitul brut, vor reprezenta numai 30,42% în viitor, adică o scădere de 13,7% din valoarea anterioară. Dacă admitem că suma alocată investiţiilor trebuie să rămână constantă, atunci din profitul net de 78%, pentru investiţii se alocă acelaşi 42%, iar pentru dividende brute rămâne 36% sau 28,08% din valoarea profitului brut. Scăderea fondului de dividende este în acest caz de 20,41%.

     Veniturile din dobânzi care acum sunt impozitate cu 16% vor fi de asemenea suprataxate la 22%, rezultând o diminuare procentuală de 9,29%, care nu va fi compensată sub nicio formă. Aceeaşi corecţie o vor suferi şi câştigurile din tranzacţii bursiere.
     Care sunt consecinţele, pentru stat şi cetăţean? Teoretic, statul ar încasa mai mulţi bani la buget, mai ales dacă ţinem cont că acestea sunt reţineri la sursă. Dar pentru cetăţean? Dacă apreciem că la nivelul cetăţeanului mediu venitul din salariu reprezintă 90%, iar cele din dobânzi, dividende şi câştiguri la bursă 10%, rezultă o reducere agregată a venitului net de circa 7,5%. Asta înseamnă în primul rând o reducere corespunzătoare a consumului, dacă se menţine procentul de repartizare a venitului pe familie sau pe individ. Scăderea consumului înseamnă scăderea drastică a nivelului de trai la nivelui populaţiei, dar şi o scădere semnificativă a veniturilor bugetare, în primul rând a TVA. Dacă nivelul actual al comerţului de bunuri şi servicii este 100%, cota TVA reprezintă 18,535% din plata la casă a vânzărilor. Încasările din TVA, în proporţia nouă de 22%, vor reprezenta numai 18,03% din plata la casă. Cum volumul scade cu 7,5% , încasările din TVA se reduc faţă de cele anterioare cu 10,03%. Ar trebui ca Guvernul să calculeze cât a fost TVA-ul până acum, să realizeze corecţia şi să vadă ce iese. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, scăderea consumului înseamnă şi o reducere corespunzătoare a producţiei, cu toate consecinţele care decurg din aceasta, inclusiv scăderea locurilor de muncă, a fondului de salarii, a CAS, a fondului de şomaj etc. În plus, creşterea cotei unice încurajează creşterea fenomenului de evaziune fiscală. Dacă acum colectăm numai 30% din PIB, faţă de 40% în UE, acesta mai scade ceva, mai scade PIB datorită scăderii consumului populaţiei, mai creşte şi evaziunea şi ce iese? Îi îndemn pe domnii Ponta şi Dragnea, cel din urmă specializat în ultima vreme ca purtător de cuvânt al guvernului, să pună specialiştii la treabă şi să calculeze pe bază de date concrete care sunt consecinţele. Eu am făcut numai o apreciere exhaustivă pe bază de aritmetică elementară

Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

P.S.D. Belgia, 2011: MANIFEST POLITIC PENTRU O EUROPĂ FEDERALĂ - O iniţiativă a Forumului Permanent al Societăţii Civile Europene
Forumul face apel la o idee de Uniune care este diferită de cea practicată de guvernele Statelor Membre. În special cu privire la Europa Mediteraneana şi de Est, Uniunea trebuie să mai vadă încă o dată (să revizuie) politicile de vecinătate. Trebuie sa creem noi legături cu “societatea civilă” care se „trezeşte” din ce în ce mai mult în ţările menţionate şi care speră în democratizarea instituţiilor. Deja prin 2006 Forumul sugera ca UE să co-fondeze, împreună cu ţările din jurul Mării Mediterane, Mării Negre şi Mării Caspice, o Alianţă a Celor Trei Mări, inspirată dealtfel şi din precedenta ECSC (Comunitatea Cărbunelui şi a Oţelului) şi de Procesul Helsinky. Luându-se în considerare insuficienţele Tratatului de la Lisabona, ar fi indicat să se revizuie fundamentele Uniunii, angajându-ne în dezbateri vaste în cadrul societăţii europene, în toate Statele Membre, pentru un Proces Constitutional European, care să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni cu privire la democraţie, nevoilor epocii în care trăim, pentru a putea face faţă crizei multiforme actuale şi rolului Uniunii Europene în lume. În acest cadru, Forumul a decis să lanseze o dezbatere asupra metodei şi o agendă, care vor sta la baza acestui proces constituţional.Forumul Permanent al Societatii Civile Europene este convins de necesitatea de a inventa, prin dezbatere democratică şi respectând persoanele şi culturile, O Nouă Formă de Federalism la nivel de continent, adaptată la diversitatea europeană şi consolidându-i unitatea.

Postări populare (nu P.P.E. !):