13 septembrie 2013

PnL - cât mai ţine travesti-ul ?


"Dincolo de orgoliile naționale, cred că ar trebui să existe un orgoliu european. Nu este important câte steaguri sau ce steaguri vor fi la bordul navelor noastre de acțiune. Este important să existe acțiune, iar ea să fie eficientă și coerentă. Din punctul meu de vedere, coeziunea europeană înseamnă și politică de coeziune în materie de securitate." (Norica Nicolai)
S-a răspândit - în mod interesat - clişeul cum că PnL ar fi "un partid naţionalist şi antieuropean", iar tembelii l-au înghiţit pe nerăsuflate. Grupul ALDE (la care este afiliat PnL) este eurofederalist, pro-gay, anti-american şi anti-NATO.

În realitate, PnL urmează întocmai agenda europeistă (doar câteva exemple: ratificarea Tratatului de la Lisabona, a "eurodiktatului fiscal", susţinerea "armatei UE"...). Că-i iese "travesti-ul" la intern, asta se datorează talentului său de dedublare şi audienţei naive.


Site Norica Nicolai (ALDE/PnL):

 Capacitățile militare ale UE, în atenția Parlamentului European

Parlamentul European, reunit la Strasbourg, a adoptat astăzi două rapoarte în domeniul securității și apărării europene,documente pe care eurodeputataNorica Nicolai le-a coordonat și amendat din calitatea de raportor din umbră al Grupului ALDE.

În dezbaterea ce a precedat adoptarea celor două rapoarte, Norica Nicolai a arătat că, deși ideea apărării comune există de aproape un deceniu, realitățile din teren demonstrează că avem uneori grupuri de lucru care nu funcționează, duplicăm proiecte ale căror costuri sunt ridicate, iar capacitatea de apărare a statelor membre este redusă din cauza alocărilor bugetare foarte scăzute.

"Așa cum se spune și în Raport, UE mai mult reacționează decât acționează și cred, la fel ca și cei care vor mai multă Europă, că ar fi momentul să reacționăm și să facem presiune acolo unde contează, în parlamentele naționale, în statele membre, pentru ca politica de apărare comună să devină realitate. Propun să folosim aceste două Rapoarte în dialog cu parlamentele naționale și astfel putem sensibiliza și Consiliul European înaintea reuniunii din decembrie, când se poate aduce un plus în domeniul apărării comune", a explicat Norica Nicolai în plenul Parlamentului European.

Eurodeputata liberală, care ocupă poziția de vicepreședintă a Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European, a mai arătat că, dincolo de vulnerabilitățile UE în materie de apărare, riscul cel mai mare vine dinspre tendința statelor de a avea o abordare de tip limitat, în sens naționalist, ceea ce nu avantajează UE nici în credibilitate, nici în vizibilitatea externă: "Dincolo de orgoliile naționale, cred că ar trebui să existe un orgoliu european. Nu este important câte steaguri sau ce steaguri vor fi la bordul navelor noastre de acțiune. Este important să existe acțiune, iar ea să fie eficientă și coerentă. Din punctul meu de vedere, coeziunea europeană înseamnă și politică de coeziune în materie de securitate. (...) Dacă vrem să fim un real partener în asigurarea securității globale, atunci va trebui obligatoriu să reacționăm împreună".

*** Cele două rapoarte pot fi vizualizate în continuare, la următoarele adrese:

Raportul referitor la dimensiunea maritimă a politicii de securitate și apărare comune: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0220+0+DOC+XML+V0//RO

Raportul referitor la structurile militare ale UE: situația actuală și opțiuni viitoare: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0205+0+DOC+XML+V0//RO


4 comentarii :

Riddick spunea...

A se remarca "coincidenţa" datei votării rezoluţiilor (implicit) anti-NATO şi anti-SUA - 11 septembrie (2013).

Turma de europarlamentari din România a votat o rezoluție favorabilă "armatei UE":

http://riddickro.blogspot.ro/2013/09/turma-de-europarlamentari-din-romania.html

Crystal Clear spunea...

In ce mafie am intrat !

Riddick spunea...

Uneori chiar mă întreb: care putregai e mai autentic ?

Dintre partide. Şi-mi vine greu să-mi dau un răspuns, fiecare are un domeniu de excelenţă.

Crystal Clear spunea...

Sunt răspândiţi în functţie de subiectul diversiunii.Eu cred că atunci când s-au "fabricat" partidele a avut fiecare o "temă de casă "


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

P.S.D. Belgia, 2011: MANIFEST POLITIC PENTRU O EUROPĂ FEDERALĂ - O iniţiativă a Forumului Permanent al Societăţii Civile Europene
Forumul face apel la o idee de Uniune care este diferită de cea practicată de guvernele Statelor Membre. În special cu privire la Europa Mediteraneana şi de Est, Uniunea trebuie să mai vadă încă o dată (să revizuie) politicile de vecinătate. Trebuie sa creem noi legături cu “societatea civilă” care se „trezeşte” din ce în ce mai mult în ţările menţionate şi care speră în democratizarea instituţiilor. Deja prin 2006 Forumul sugera ca UE să co-fondeze, împreună cu ţările din jurul Mării Mediterane, Mării Negre şi Mării Caspice, o Alianţă a Celor Trei Mări, inspirată dealtfel şi din precedenta ECSC (Comunitatea Cărbunelui şi a Oţelului) şi de Procesul Helsinky. Luându-se în considerare insuficienţele Tratatului de la Lisabona, ar fi indicat să se revizuie fundamentele Uniunii, angajându-ne în dezbateri vaste în cadrul societăţii europene, în toate Statele Membre, pentru un Proces Constitutional European, care să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni cu privire la democraţie, nevoilor epocii în care trăim, pentru a putea face faţă crizei multiforme actuale şi rolului Uniunii Europene în lume. În acest cadru, Forumul a decis să lanseze o dezbatere asupra metodei şi o agendă, care vor sta la baza acestui proces constituţional.Forumul Permanent al Societatii Civile Europene este convins de necesitatea de a inventa, prin dezbatere democratică şi respectând persoanele şi culturile, O Nouă Formă de Federalism la nivel de continent, adaptată la diversitatea europeană şi consolidându-i unitatea.

Postări populare (nu P.P.E. !):