06 iunie 2018

Românilor li se fură ţara şi ei aplaudă


Care "români"?!

Un comentariu :

Riddick spunea...

Dormi liniştit Române ! Veghem Noi şi pentru tine !

Adaptare după un text http://loon.ro

Conţinutul acestui material este fictiv,
reflectă puncte de vedere
ale creatorilor de text publicat pe internet
şi nu face altceva decât referire
la persoane, fapte şi date reale,
lasând la aprecierea privitorului
să îl asocieze cu ce doreşte.

Responsabilitatea concluziilor asocierilor create
aparţine numai imaginaţiei umane !

https://www.youtube.com/watch?v=GTs5z9fWVf8

https://www.youtube.com/user/dannimara/videos


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Emil Constantinescu, 2013: "În plan social, condiţia postmodernă aduce, după Gustave Le Bon, dizolvarea statului-naţiune în locul căruia apar „mulţimile psihologice” axate pe o singură problemă. Condiţia postmodernă la începutul secolului XXI este caracterizată de lipsa unităţii, identificarea diferenţelor şi proclamarea lor prin autonomie şi independenţă care au exacerbat dorinţa de putere. Pentru a ne regăsi propriul loc în lumea modernă este necesar să fie găsite noi legături sociale durabile. Ele vor putea fi descoperite prin căutarea punţilor dintre diferitele fiinţe ce compun o colectivitate. Postmodernismul a dus la progrese incontestabile în promovarea drepturilor minorităţilor rasiale, naţionale, etnice, sexuale. Am învăţat să respectăm diferenţa. Criza identitară cheamă la nevoia de unitate a fiinţei şi a lumii."

Postări populare (nu P.P.E. !):