03 mai 2018

“The false flag song”


Eugenics and pandemics:


From the bases of Sudan,
To the nuclear sites of Iran,
The computers of Kazahkstan,
Or helicopters of Afghanistan,
There is only one hatchet man,
Following the same game plan.

It was Panda, Panda
Don’t listen to the propaganda.
Panda’s the false flag faker,
A real trouble maker!

If Pompeo says it was Kim Jong,
Trump, the Ayatollah, so headstrong,
They’re all wrong.
Don’t play along.
Listen to Panda’s own song
As he dances all night long.

It was Panda, Panda
Don’t listen to the propaganda.
Panda’s the false flag maker,
Everywhere, a lawbreaker!

I invite readers to sing along as we brace ourselves for a series of false flags.

The noose is tightening on the corrupt Globalist Trump clan. The most visible example of brazen self interest and a Clinton style cash for favours scam Ivanka (Javanka) could now be in the vizier of Robert Mueller, report media.

Lock her up! The whole country will cheer if the over privileged, cynical Ivanka has to face the music.

https://www.infowars.com/giuliani-whole-country-will-turn-on-mueller-if-he-targets-ivanka/

Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Emil Constantinescu, 2013: "În plan social, condiţia postmodernă aduce, după Gustave Le Bon, dizolvarea statului-naţiune în locul căruia apar „mulţimile psihologice” axate pe o singură problemă. Condiţia postmodernă la începutul secolului XXI este caracterizată de lipsa unităţii, identificarea diferenţelor şi proclamarea lor prin autonomie şi independenţă care au exacerbat dorinţa de putere. Pentru a ne regăsi propriul loc în lumea modernă este necesar să fie găsite noi legături sociale durabile. Ele vor putea fi descoperite prin căutarea punţilor dintre diferitele fiinţe ce compun o colectivitate. Postmodernismul a dus la progrese incontestabile în promovarea drepturilor minorităţilor rasiale, naţionale, etnice, sexuale. Am învăţat să respectăm diferenţa. Criza identitară cheamă la nevoia de unitate a fiinţei şi a lumii."

Postări populare (nu P.P.E. !):