Dacă înainte de intrarea în UE ni se flutura iluzia prosperităţii ce va să vină, acum (la "reformarea UE") suntem abordaţi cu iluzia imperială, cum că România "va fi parte" la luarea deciziilor, de va face parte din nucleul dur. Io o să cred cioaca asta când oi vedea salariul mediu RO la cel puţin 50% din media UE. Şi nu peste un cincinal!

© my angry rants

29 aprilie 2013

Cinismul lui Băsescu : "UE poate lua orice măsură pentru a menţine moneda unică"Pâi poate că UE se decide să instituie o dictatură pe faţă. Nu ?!
- Şi totusi, credeţi că soluţia aplicată de UE în cazul Cipru este o măsură acceptabilă?
- În ce mă priveşte, am mai spus-o, n-aş accepta niciodată o astfel de soluţie pentru România, ca ţară care îşi bazează dezvoltarea într-o măsură importantă şi pe investiţiile străine directe. În acelaşi timp nu putem să nu observăm că taxarea depozitelor din băncile cipriote a fost acceptată şi de Guvernul şi de Parlamentul acestei ţări. Ca atare, lucrurile merg înainte. Vă pot spune însă că soluţia cipriotă a avut şi un efect pozitiv neaşteptat, demonstrând că UE poate lua orice măsură pentru a menţine moneda unică. Dacă vreţi, a fost demonstraţia maximă că moneda europeană va fi menţinută. Confirmarea a ceea ce vă spun vine din faptul că pieţele finaciare au reacţionat pozitiv la măsurile luate în Cipru.

interviu în Evenimentul zilei
"N-aş accepta niciodată o astfel de soluţie pentru România" - la câte porcării ai acceptat tu, ba chiar ai plusat, pentru un stat non-euro, cine te mai crede ?!

"Taxarea depozitelor din băncile cipriote a fost acceptată şi de Guvernul şi de Parlamentul acestei ţări" - colaboraţioniştii din poziţiile de putere "legitimează" eurodiktatul.

Alte afirmaţii din interviu :
- Aţi spus şi dumneavoastră, a spus şi premierul, că termenul de 2015 pentru intrare în zona euro nu mai este fezabil. Când credeţi că ar putea fi indeplinite criteriile de trecere la euro?
- Şi intrarea în spatiul Schengen şi trecerea la euro sunt obiective de integrare în UE pe care România şi le-a asumat şi s-a angajat să le îndeplinească prin Tratatul de Aderare la UE. Nici o ţară care nu a adoptat euro nu poate susţine că este pe deplin integrată în Uniune, indiferent că vorbim despre Marea Britanie, Polonia sau România. Prin urmare, dacă anul acesta avem şansa unei decizii favorabile legate de intrarea în Schengen, pe termen mediu trebuie să facem o prioritate din îndeplinirea criteriilor de trecere la euro. Din acest punct de vedere, vă pot spune că nu suntem prea departe de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht, care în doi-trei ani, ne-ar permite trecerea la moneda euro.


- Dar economia României va face faţă aderării la euro?
- Problema pe care o avem noi nu este legată de cele cinci criterii financiare pe care le-am putea îndeplini, ci este legată de un criteriu care nu există în condiţionalităţi şi anume: competitivitatea economiei românesti. Avem un sector al economiei, privat, care este competitiv, dovadă creşterea continuă a exporturilor, şi un sector de stat profund necompetitiv. Sectorul de stat este grav afectat de clientelismul politic la nivel de management, de căpuşare cu firme clientelare ale „oamenilor partidului” etc. Acest sector de stat ar fi pur şi simplu zdrobit de soliditatea şi lipsa de depreciere a monedei euro. Am văzut ce s-a întâmplat cu ţări care au trecut la moneda euro fără a avea o economie competitivă, fie că vorbim de Slovenia, de Cipru, de Grecia sau de alte ţări şi aceasta este o lecţie din care trebuie să învăţăm.


- Ce credeţi că ar trebui să învăţăm de la aceste ţări?
- Problema este, deci, cât de rapid putem face ca societăţile de stat să fie competitive. Iar aici vă pot spune că nu avem prea mult timp spre a cugeta adânc, îndelung şi nefolositor. Guvernul trebuie să acţioneze rapid şi fără menajamente. Şi nu avem prea mult timp, pentru că o nouă revizuire a tratatelor Uniunii Europene este iminentă. Am convingerea că revizuirea va fi un subiect fierbinte începând cu 2014-2015, şi va viza accelerarea şi aprofundarea proceselor de integrare către o uniune economică, monetară, fiscală şi politică. Sunt convins că nimeni nu va mai fi dispus nici să-i tolereze şi nici să-i păsuiască pe cei care au întârziat procesele de integrare în Schengen şi mai ales în Eurozonă. De aceea, termene cu perspectivă pentru anii 2019-2020 lansate fără o analiză temeinică de unii demnitari români mi se par riscante.
"Proprietatea de stat poate fi distrusă la trecerea la euro, aşa că mai bine o lichidăm prin privatizare". NU ?! Că doar asta e scopul "nostru", adoptarea euro, nu un stat puternic (pe zonele pe care le mai deţine).
"Sectorul de stat este grav afectat de clientelismul politic la nivel de management, de căpuşare cu firme clientelare ale „oamenilor partidului” etc. Acest sector de stat ar fi pur şi simplu zdrobit de soliditatea şi lipsa de depreciere a monedei euro. Problema este, deci, cât de rapid putem face ca societăţile de stat să fie competitive. Iar aici vă pot spune că nu avem prea mult timp spre a cugeta adânc, îndelung şi nefolositor. Guvernul trebuie să acţioneze rapid şi fără menajamente. Şi nu avem prea mult timp, pentru că o nouă revizuire a tratatelor Uniunii Europene este iminentă."
Mai strecoară şi o ameninţare, de parcă o fi crezând că lumea ţopăie de nerăbdare să treacă la euro şi că celor care pleacă în excursii prin UE le-o fi lene să scoată pe geamul maşinii paşaportul, la frontieră :
"Sunt convins că nimeni nu va mai fi dispus nici să-i tolereze şi nici să-i păsuiască pe cei care au întârziat procesele de integrare în Schengen şi mai ales în Eurozonă. De aceea, termene cu perspectivă pentru anii 2019-2020 lansate fără o analiză temeinică de unii demnitari români mi se par riscante."
Ba să vezi tu ce de voturi vor lua cei care vor întârzia trecerea la euro sau o vor refuza !

Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Corina Creţu, 2013: "În această perioadă de instabilitate economică pronunţată şi în faţa provocărilor demografice, care determină diminuarea populaţiei active şi creşterea ponderii beneficiarilor de pensii, migraţia forţei de muncă este parte a soluţiei pe care suntem datori să o susţinem la nivel mondial. Migraţia legală şi controlată poate aduce beneficii, deopotrivă, pentru ţara de origine şi pentru cea de destinaţie, de la reducerea sărăciei şi decalajelor la creşterea productivităţii."

Postări populare (nu P.P.E. !):