23 august 2012

Iliescu a făcut uz de fals ? Inclusiv în actele personale ?


Cu numele său complet, Ion Marcel Ilici Iliescu, a fost participant activ la instaurarea comunismului în ţara noastră şi la anexarea viitorului românesc Moscovei. Atât de mult l-a iubit tăticul lui ilegalist şi uneltitor la împărţirea României interbelice, încât i-a adăugat încă un nume: cel de Ilici. Tânărul Ilici a fost educat şi instruit în spiritul luminii de la răsărit. Mai exact, a fost învăţat cum să urască această ţară, de la tinereţe până la bătrâneţe, şi cum să demoleze democraţia la români.


Trebuie să apară undeva, ori în Buletinul Oficial (RPR, RSR) sau în Monitorul Oficial, eliminarea prenumelui Ilici (și a celuilalt, Marcel), altfel înseamnă că s-a făcut uz de fals.

         
Publicarea cererii de schimbare a numelui se realizează pe baza unei cereri-tip cu viza oficiului de stare civilă (viza constă în semnătura ofiţerului de stare civilă şi ştampila oficială a primăriei – cea cu stema României). La cerere se va anexa copia certificatului de naştere şi a cărţii de identitate. 

În conformitate cu prevederile O.G.nr.41/2003, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă se depune la primăria locului de domiciliu, pentru cetăţenii români sau apatrizii cu domiciliul în România ori la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.


Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Mihai Giurgea ("Capitalism pe pâine")
2012: "Oamenii au început să-şi dea seama că societatea trebuie condusă nu de popor, ci de un sector privat puternic. Minciunile penibile ale bătrânilor politruci nu mai țin – decât poate la popoare inferioare, cerșetoare, socialiste. Ca grecii sau, poate, românii. Dar aceste popoare vor fi șterse din istorie. Cadavrul lor deja a început să miroasă."
2014: "Îmi convine şi că România a devenit colonie germană: că sub conducere românească, m-au furat cu toții 20 de ani!"
2014: "România NU MAI E sub controlul politicienilor români. România nu mai e nici măcar sub controlul poporului român (lucru care pe mine, personal, mă bucură foarte tare!). România e condusă în clipa asta dintr-un oraş numit Washington. Nu din oraşul Bucureşti."

Postări populare (nu P.P.E. !):