17 decembrie 2017

România 3.0: un Manifest care trebuie continuat cu o Acţiune Naţională


Probabil cel mai important document politic recent din România.

România 3.0, deocamdată doar un manifest. Observ totuşi o limitare: documentul "ia ca pe un dat" apartenenţa României la UE şi NATO, aceasta nepunându-se în discuţie. În schimb este schiţată vag o revizuire a raportării statului român faţă de aceste organizaţii. A nu-i spune pe nume şi a nu ataca sursa primordială a Răului* mi se pare a porni cu stângul. Dacă până la jumătatea lui 2018 nu-i preluat de un partid sau nu va genera vreunul care să preia acest (tip de) program, putem uita c-a apărut.
   * mecanismele prin care ni se extrag resursele şi suveranitatea, primind în schimb... directive şi risc de implicare într-un război major; şi, da: ele se numesc UE şi NATO

UPDATE: Mi s-a semnalat un pasaj foarte dubios, care dacă va rămâne în continuare anulează întreg demersul: "obligația tuturor instituțiilor de suveranitate națională implicate în procesul de legiferare (Parlament, Președinte, Guvern) de a supune aprobării prin referendum orice decizie majoră care privește suveranitatea și independența României". [Un categoric NU ! Se duce naibii ultima opreliște în fața șuvoiului. Acum, nu se discută suveranitatea și independența. Nu se poate, sub nicio formă, renunța la ele.] Să vedem urmările acestui manifest, care cel puţin aparent pune în discuţie falsul "consens naţional" al cărui conţinut real este inacţiunea în faţa destatalizării şi jafului colonial. Şi încă o impresie "subliminală" - documentul nu spune clar că-i vorba despre trădare, doar o sugerează (apare cuvântul "trădare" asociat doar cu încălcarea jurământului magistraţilor). Din formulări reiese mai degrabă c-ar fi vorba despre "o Corupţie mai sofisticată, aşa...".ROMÂNIA ESTE ASTĂZI LA RĂSCRUCEA ISTORIEI

Deși intrăm în anul Centenarului Marii Uniri, deziderat atins după o luptă de secole de la prima Unire săvârșită de voievodul Mihai Viteazul la 1600, România este mai dezbinată, mai înstrăinată și mai lipsită de orice orizont ca niciodată.

Energiile vitale ale societății sunt blocate în iresponsabilitate. În timp ce unii dintre vecinii noștri sunt încrezători în viitor, noi suntem martorii stagnării (subdezvoltarii), flăcărilor apuse ale trecutului, precum și noțiunilor de secret al statului și ai terorii din epoca Securității. Suntem martori la prăbușirea încrederii în instituțiile statului, la frica de viitor, la creșterea unui aparat opresiv propagandist ce era de neimaginat în anii de după ce ne-am recâștigat Libertatea cu preț de sânge, în Decembrie 1989.

După aproape trei decenii de la Revoluție, vedem speranțele și visele unei întregi generații prăbușindu-se sub bocancul totalitar. Ne aflăm în acest punct din cauza iresponsabilității politice care ne-a condus la cangrenarea Statului, la blocajul instituțional, la dezvoltarea unui sistem represiv care trece vertiginos de la soft power, la hard power, de la persuasiune, la desființarea adversarilor Noii Utopii Globaliste. A fost creat un stat paralel străin de orice aspirație națională, ce are ca ideal stăpânirea prin inocularea fricii și a abuzului de putere.

Trenul democrației și al respectului față de Constituție a deraiat în gară.

La 100 de ani de la reîntregirea țării, România se confruntă cu una dintre cele mai alterate și nefirești perioade din istoria noastră modernă. Dintr-un popor care aștepta descătușarea forțelor naționale pentru salvarea definitivă din ghearele totalitarismului și recuperarea înghețului lăsat în urmă de foștii dictatori, astăzi românii pleacă în afara granițelor, întrucât sunt total lipsiți de perspective la ei acasă. La ora actuală avem cel mai mare exod mondial dintr-un stat care nu este în război. Deși facem parte din Uniunea Europeană, am ajuns o periferie care exportă forță de muncă și a devenit doar o piață de desfacere, în care ambasadorii altor state intervin brutal în viața statului, încălcând orice tratate internaționale.

Astăzi, românii au nevoie, mai mult ca oricând, de recâștigarea demnității în raport cu propria lor țară. O țară al cărei stăpân trebuie să fie poporul român, într-un adevărat stat de drept, conform Constituției.

Din păcate, astăzi, demnitatea românilor este călcată în picioare chiar de statul român.

Ne revin în fața ochilor imagini pe care le credeam îngropate în amintirile cele mai insuportabile ale istoriei: indivizi pe care nu i-am ales noi au hotărât să stăm toți cu capul plecat, în loc să ne conducem destinele! Au ales să ne supună altora, în loc să ne lase să ne asumăm viitorul așa cum vrem, știm și credem noi!

Țara ne-a fost arestată. Noi toți suntem arestați de o putere ascunsă, ilegitimă și abuzivă care, recurgând la subversiune, șantaj, amenințări, determină deciziile politice, subminând astfel mecanismele democratice stabilite de Constituție și de legile țării.

Această putere este străină de interesul național: este o putere coruptă, formată din oameni și grupuri de interese din sfera instituțiilor de forță și subordonată presiunilor externe. Ea înlocuiește puterea politică legitimă, rezultatul exprimării voinței poporului român prin alegeri libere și democratice. A infiltrat majoritatea instituțiilor statului și își păstrează puterea și influența prin manipularea abilă a emoțiilor colective ale unor segmente bine intenționate ale populației.

Toate speranțele și visele noastre au fost deturnate prin minciună și fraudă. Din păcate, o clasă politică slabă, formată în mare parte din oameni nepregătiți, șantajabili, care pun interesele personale mai presus de interesele românilor și ale României, a permis instituirea și perpetuarea acestei stări de fapt care poate fi definită astfel: pierderea suveranității naționale, suprimarea voinței poporului român.

Forțe externe au intervenit în viața României, învrăjbindu-ne și secătuindu-ne forța vitală.

Efectele pierderii suveranității naționale, ce aparține de drept poporului român, sunt catastrofale și se fac simțite pe toate planurile existenței societății românești: politic, economic și social-cultural.

În plan politic, nu alegem ceea ce credem noi că este mai bun pentru România, ci ducem mai departe jumătatea de măsură a „răului cel mai mic”. În ultimul timp, am devoalat o implicare excesivă a diferitelor instituții ale statului ocult în proiecte politice, inclusiv crearea de noi partide și încorporarea agenților în cadrul partidelor politice mainstream.

În plan economic, punem interesele statelor partenere ori ale companiilor transnaționale sau ale giganților străini mai presus de interesele compatrioților noștri ori ale companiilor românești. Românii care vor să muncească devin mai săraci, iar clasa de mijloc, mai ales antreprenoriatul local, se află într-un permanent pericol de dispariție.

În plan social-cultural, aplicăm, la ordin extern, politici care contravin în mod flagrant aspirațiilor noastre de a trăi într-o Românie a civilizației bazate pe valorile moralei creștine, pe tradițiile poporului român.

Consider că această stare de fapt pune în pericol însăși existența poporului român și trebuie, de urgență, corectată.

Aceasta este o cauză morală.

Aceasta este o campanie de revitalizare civică.

Acesta este un apel pentru acțiune!

Oricine poate participa. Fie că se poziționează politic la stânga sau la dreapta, fie că sunt tineri, maturi sau vârstnici. Toți cei cărora le pasă de România. Toți cei care, ca și mine, iubesc România .

Nu este despre stânga sau despre dreapta, este despre a merge înainte.

Prin urmare, propun următoarele direcții de acțiune pentru redobândirea demnității noastre:

I. Poporul să decidă în mod suveran
Instituirea, prin Constituție și prin legi organice, a obligației tuturor instituțiilor de suveranitate națională implicate în procesul de legiferare (Parlament, Președinte, Guvern) de a supune aprobării prin referendum orice decizie majoră care privește suveranitatea și independența României.

Obligativitatea impusă clasei politice de a respecta voința românilor.

II. O Constituție a clarității și a echilibrului între puteri
Revizuirea Constituției în sensul eliminării ambiguităților de atribuții și de competențe între instituțiile celor trei puteri în stat; clarificarea formei de guvernământ prin consultarea națională; limitarea posibilității Guvernului de a legifera prin ordonanțe de urgență. Aceasta este o formă de abuz care, deși folosit în vremuri normale, poartă amprenta regimurilor totalitare.

Am prezentat deja dovezi ale implicării directe a serviciilor în procesul judiciar, am prezentat Parlamentului dovezi privind magistrați aserviți serviciilor, fapt neconstituțional catalogat ca act de trădare împotriva poporului și de încălcare a dreptului la un proces echitabil.

Reglementarea fără echivoc a rolului primordial și a respectării drepturilor cetățeanului în fața instituțiilor statului.

III. Servicii secrete subordonate autorităților legitime ale poporului român

Un nou pachet legislativ privind siguranța națională, care să prevadă întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor, retragerea ofițerilor acoperiți din Justiție, instituțiile de control și mass media; interzicerea desfășurării de activități economice acoperite de către serviciile secrete; limitarea posibilității acestora de supraveghere a propriilor cetățeni, sub sancțiuni penale drastice.

O reformă radicală, amplă și structurală a serviciilor de informații.

Reducerea drastică a bugetelor alocate și reglementarea acestora exclusiv pentru combaterea amenințărilor reale la adresa siguranței naționale: terorismul, spionajul, crima organizată.

Înființarea unei agenții naționale de supraveghere unice (după modelul american) care să aibă ca responsabilitate realizarea tuturor interceptărilor tehnice, sub autoritatea Parlamentului și care să asigure garantarea drepturilor cetățenești.

Reducerea numărului de servicii secrete prin comasarea și redistribuirea de competențe.

Respectarea standardelor NATO prin trecerea serviciilor secrete dintr-un sistem militar într-un sistem civil.

Utilizarea legislației pentru combaterea terorismului cu scopul de a persecuta propriii cetățeni este un act de război nedeclarat împotriva poporului. Voi promova orice activitate necesară pentru a pune capăt acțiunilor „Noii Securități”. Este momentul să scăpăm pentru totdeauna de orice formă de manifestare a statului totalitar ce a distrus oameni și destine până în 22 decembrie 1989 și după această dată.

IV. O justiție care să facă dreptate românilor
Justiția trebuie reformată radical pentru a asigura funcționarea acesteia în beneficiul cetățenilor, și nu al unor grupuri de putere ocultă: eliminarea statutului de magistrat pentru procurori, aceștia fiind parte a puterii executive, alegerea procurorilor prin vot direct după model american, înființarea instituției judecătorului de instrucție ca garant al corectitudinii și echității tuturor fazelor procesului penal.

O lege intransigentă a răspunderii magistraților și mecanisme de sancțiune disciplinară mai ferme, prin transformarea Inspecției Judiciare în organism independent, pe modelul CCR; norme procedurale care să impună celeritatea proceselor civile și administrative, care în fapt reprezintă majoritatea covârșitoare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Orice acțiune a unui procuror sau judecător ce încalcă Constituția sau jurământul acestora să fie considerată un act de trădare.
Introducerea de forme reale de răspundere legală a magistraților.

V. Promovarea intereselor românești și afirmarea demnității românilor în Uniunea Europeană și în raport cu statele aliate și partenere
Rediscutarea unor capitole ale Tratatului de aderare care sunt, în mod evident, defavorabile României, care includ liberalizarea pieței energiei, liberalizarea pieței terenurilor agricole ș.a.; poziționarea României, alături de țările din grupul de la Vișegrad, împotriva federalizării statelor Europei și pentru o diminuare a puterii instituțiilor UE în raport cu statele-membre; refuzul oricăror cote de imigranți din țările Orientului Apropiat sau din Africa.

România nu este iobagul nici al Angelei Merkel, nici al eurocrației de la Bruxelles!

VI. În economie – românii în primul rând!

Protejarea și întărirea capitalului românesc prin stoparea tratamentului preferențial acordat capitalului străin și a abuzurilor împotriva capitalului autohton; înăsprirea legislației care previne și sancționează preluarea ostilă a companiilor; amnistie fiscală; edificarea unui Proiect Național de creștere a Produsului Intern Brut și de protejare a resurselor naturale ale României, inclusiv prin răscumpărarea activelor companiilor care le exploatează; orientarea eforturilor bugetare ale statului către generarea de facilități pentru românii care vor să se întoarcă în România.

Interzicerea spolierii resurselor naturale ale României.

Interzicerea oricăror defrișări de pădure pentru o perioadă de 10 ani.

VII. Promovarea și afirmarea valorilor morale și a tradițiilor românești – România pro-viață
Combaterea catastrofei demografice trebuie să devină o prioritate ce ține de securitatea națională. Prin urmare, propunem un consens național, transpartinic, în politicile publice de încurajare a natalității.

„Carta educației” – reforma educației publice, axată pe promovare valorilor naționale și a virtuților morale; încurajarea implicării crescute a bisericilor în viața socială – sănătate, asistență socială.

Nu în ultimul rând, definirea prin Constituție a căsătoriei ca fiind întemeiată pe uniunea dintre bărbat și femeie, prin respectarea de urgență a demersului societății civile românești (peste 3 milioane de semnături) care a inițiat acest proces constituțional.

Acest manifest este deschis dezbaterii publice tuturor românilor care vor să își recâștige demnitatea.
Acest manifest este menit să unească o societate mult prea dezbinată de cei care își exercită puterea prin semănatul urii față de ceea ce avem mai bun ca popor și față de noi înșine.
Acest manifest, lansat în ajunul Centenarului României Mari, îi cheamă la acțiune pe toți românii determinați de convingerea că fiecare dintre noi și noi toți, împreună, uniți, avem dreptul să trăim într-o țară liberă, bogată și demnă, precum și obligația de a lăsa o astfel de Românie moștenire copiilor noștri.

4 comentarii :

Anonim spunea...

''Din păcate, astăzi, demnitatea românilor este călcată în picioare chiar de statul român.''

Pai ASA AU VRUT ROMANIIC CARE, IN ZILELE LUI DECEMBRIE 1989 URLAU CU SPUME LA GURA ''MOARTE'' SI ALTE MASCARI INEPTE, TAINDU-SI, PRACTIC, CRACA DE SUB PICIOARE.
Tot ce zice Dragomir e corect dar ASA SI-A DORIT POPORUL ROMAN !!!
Iar masurile sint aberante, pe alocuri !
Cum adica referendum pentru fiecare masura ''majora'' ?!
Nici nu va apuca acest manifest sa fie cunoscut de romani ca vor aparea niste #rezist de nu mai apucam intregi 2018.
Sau cum sa subordonezi serviciile interesului national cind ele sint conduse DE STRAINI, la modul concret, fara a mai vorbi de tradatori, voluntari sau ''in orb'' !
Poate numai prin a le desfiinta pe rind si a le reinfiinta din temelii(daca mai sint oameni de incredere care sa faca asta).
PREA TARZIU !!!
Furtuna e uragan si nu exista alta solutie decit lasarea corabiei in voia vintului !
Dupa aia, Dumnezeu cu mila lui !

Anonim spunea...

Au !

N-am trecut de:

"I. Poporul să decidă în mod suveran
Instituirea, prin Constituție și prin legi organice, a obligației tuturor instituțiilor de suveranitate națională implicate în procesul de legiferare (Parlament, Președinte, Guvern) de a supune aprobării prin referendum orice decizie majoră care privește suveranitatea și independența României."

Un categoric NU ! Se duce naibii ultima opreliște în fața șuvoiului. Acum, nu se discută suveranitatea și independența. Nu se poate, sub nicio formă, renunța la ele.

Nici nu are sens să vorbești despre constituție dacă nu recunoști implicit că există o țară pentru care o scrii și o adopți. Da, sigur, ca pentru orice lucrare omenească ce se poate face se poate și desface, știu. De aici și pînă la a da plăwernerului și rețelelor puterea de a arunca, la zîzanie, tot felul de abureli e un drum de neparcus, dacă mai vrem să avem o țară.

O asemena formulare nu întărește ci șubrezește grav structura legal-constituțională.

Parlamentul, singurul depozitar al suveranității, nu are niciun cuvînt de spus, trebuie doar să apere suveranitatea poporului și să o exprime, nu să o modifice. E custode, cum se poartă azi, și manager, atît. Nu are voie să o știrbească în vreun fel.

Guvernul și președintele nici nu ar trebui menționați în acest context.

Legalism feroce, dat cu tomul de drept în cap, asta ne trebuie, nu poezie.

Riddick spunea...

@Anonim:

Nu cred că-i prea târziu. Merg (deocamdată) pe prezumţia de bună-credinţă a Manifestului. Par sarcini grele, dar... chiar sunt grele.

@Conu Mishu:

Da, remarcasem şi asta, dar am luat-o ca pe o formulare neinspirată. NU! E CEVA FOARTE GRAV, şi aşa ceva nu poate fi admis.

Voi urmări dacă acest punct rămâne sau nu - cu el acolo, se anulează întreg demersul.


Riddick spunea...

UPDATE

Nu-i nicio deosebire între tefelisto-iohanniştii care cer intervenţia UE împotriva "penalilor" şi pseudonaţionaliştii proveniţi din servicii (după ce nu le mai mergea treaba acolo).

"Uniunea Europeană ar trebui să ia măsuri punitive (dacă problemele nu se rezolvă -n.r.), dar în special, ar trebui să fie atenţi să nu fie minţiţi de către autorităţile din România. Într-o Europă bazată pe valori precum libertatea, este imposibil să avem o Uniune atât timp cât românii nu sunt de fapt liberi."

http://www.mediafax.ro/social/fostul-ofiter-sri-daniel-dragomir-la-o-dezbatere-despre-justitia-din-romania-ue-ar-trebui-sa-ia-masuri-punitive-16957681

Daniel Dragomir (ex-lt.col. SRI) se referă la un eventual ajutor dat de UE românilor, împotriva... statului paralel. Dar cum să te duci la Scaraoţchi să-ţi ţină partea împotriva lui Michiduţă?!

Ne-am lămurit repede cu Dragomir şi cu România 3.0: gura bate curu', o expresie valabilă şi-n cazul europlasticilor deghizaţi în "naţionalişti".


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Alianţa România Dreaptă /A.R.D., alegeri 2012 (punct din programul de guvernare ): “Sprijinirea ideii întăririi unității politice a Uniunii Europene, inclusiv în punerea bazelor creării Statelor Unite ale Europei (SUE)”

Postări populare (nu P.P.E. !):