23 iulie 2013

Ilie Şerbănescu: Dacă statul a scăzut la doar 7%, de ce nu duduim de prosperitate?Tot biata bucăţică reprezentată de stat, acum de numai 7%, să fie de vină pentru toate relele din economie?! Si cum dracu’ reducerea şi mai pronunţată a acestei ponderi deja derizorii ar putea fi calea capabilă să aducă mântuirea pe care ne-o tot propovăduieşte FMI?!

Jurnalul Naţional:

Mai mult ca sigur fără să vrea, experţii FMI, ducând la paroxism încercarea de a demonstra justeţea abordărilor prescrise României, au ajuns, în ultimul raport de ţară, să obţină exact efectul contrar: să pună în evidenţă tocmai eşecul acestor abordări, eşec rezultând din netemeinicia lor.

Dincolo de temele dragi FMI, mereu şi mereu flaşnetate – precum reuşita menţinerii sub control a deficitului bugetar şi nereuşita întârzierii aşa-ziselor reforme structurale (rezumate de fapt de FMI la o scoatere din joc a statului din economie), experţii instituţiei pun pe tapet ceea ce pare a fi, după părerea lor, cheia problemei: statul are încă o poziţie prea importantă în economie şi, să cităm, „prea mare raportat la situaţia din alte ţări est-europene”. Care sunt aceste poziţii? 10% în ocuparea forţei de muncă şi 7% în valoarea adăugată din economie (adică în PIB). Aoleo! Iată, potrivit FMI, cu ce statul român sperie Vestul! Cu nişte poziţii absolut derizorii în economia din România. Si pe care FMI le compară, nu întâmplător, cu poziţiile statului din Europa de Est şi nu cu cele din Occident, unde statul a păstrat poziţii puternice, chiar de control, în timp ce a vândut altora balivernele despre eficienţa scoaterii statului din joc, pentru a le răpi de fapt economia în lipsa oricărei apărări naţionale.

Si apoi, dacă demodatul, hulitul şi ineficientul stat a ajuns în economie la numai 7% din PIB, cum se face totuşi că trăim tot prost, precum atunci când statul era atot-stăpânitor?! Si cum se face că nu trăim fermecător în condiţiile în care minunatul, mult cântatul şi performantul sistem privat a ajuns să preia mult peste 90%?! Iar România a rămas subdezvoltată şi poziţia ei este tot codaşă în Europa?! Tot biata bucăţică reprezentată de stat, acum de numai 7%, să fie de vină pentru toate relele din economie?! Si cum dracu’ reducerea şi mai pronunţată a acestei ponderi deja derizorii ar putea fi calea capabilă să aducă mântuirea pe care ne-o tot propovăduieşte FMI?!

De fapt, FMI intră în capcana propriilor baliverne. FMI a ajuns să reclame statului român restructurări (precum creşterea productivităţii) care nici nu depind de acesta din urmă, ci preponderent de sectorul privat. FMI nici nu se gândeşte să analizeze cât din neperformanţa întreprinderilor de stat este realmente management prost, cât prăduire din partea unor firme private şi cât protecţie socială sau a economiei! FMI continuă, într-un mod aproape idiot, să apese pe pedala lipsei de performanţă a statului! De fapt într-un mod insidios, pentru a-l vulnerabiliza faţă de capitalul străin al cărui agent de vânzări FMI este. Întrebarea este simplă: în măsura în care de 20 de ani a avut loc un transfer uriaş de resurse şi activităţi economice de sub administrarea celui mai prost manager (statul) către cel mai bun manager (sistemul privat), cum se face că nu duduim în prosperitate?!

Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

P.S.D. Belgia, 2011: MANIFEST POLITIC PENTRU O EUROPĂ FEDERALĂ - O iniţiativă a Forumului Permanent al Societăţii Civile Europene
Forumul face apel la o idee de Uniune care este diferită de cea practicată de guvernele Statelor Membre. În special cu privire la Europa Mediteraneana şi de Est, Uniunea trebuie să mai vadă încă o dată (să revizuie) politicile de vecinătate. Trebuie sa creem noi legături cu “societatea civilă” care se „trezeşte” din ce în ce mai mult în ţările menţionate şi care speră în democratizarea instituţiilor. Deja prin 2006 Forumul sugera ca UE să co-fondeze, împreună cu ţările din jurul Mării Mediterane, Mării Negre şi Mării Caspice, o Alianţă a Celor Trei Mări, inspirată dealtfel şi din precedenta ECSC (Comunitatea Cărbunelui şi a Oţelului) şi de Procesul Helsinky. Luându-se în considerare insuficienţele Tratatului de la Lisabona, ar fi indicat să se revizuie fundamentele Uniunii, angajându-ne în dezbateri vaste în cadrul societăţii europene, în toate Statele Membre, pentru un Proces Constitutional European, care să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni cu privire la democraţie, nevoilor epocii în care trăim, pentru a putea face faţă crizei multiforme actuale şi rolului Uniunii Europene în lume. În acest cadru, Forumul a decis să lanseze o dezbatere asupra metodei şi o agendă, care vor sta la baza acestui proces constituţional.Forumul Permanent al Societatii Civile Europene este convins de necesitatea de a inventa, prin dezbatere democratică şi respectând persoanele şi culturile, O Nouă Formă de Federalism la nivel de continent, adaptată la diversitatea europeană şi consolidându-i unitatea.

Postări populare (nu P.P.E. !):