25 aprilie 2018

MUST SEE SHOW: Discover The Globalists' Master Plan For Planet Earth


Un comentariu :

Riddick spunea...

MUST SEE SHOW: Discover The Globalists' Master Plan For Planet Earth

The Trump Administration has been a boon to news media as the search for truth proves information to be the hottest commodity. Even pop culture titans like Kanye West take center stage in the torrent of politics and current events just by tweeting thoughtcrimes. Joining today’s show is upstart Senate challenger Shiva Ayyadurai to discuss his legal battle against city officials disrupting his campaign.

https://www.youtube.com/watch?v=m47nrYlZPM4

https://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel/videos


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Emil Constantinescu, 2013: "În plan social, condiţia postmodernă aduce, după Gustave Le Bon, dizolvarea statului-naţiune în locul căruia apar „mulţimile psihologice” axate pe o singură problemă. Condiţia postmodernă la începutul secolului XXI este caracterizată de lipsa unităţii, identificarea diferenţelor şi proclamarea lor prin autonomie şi independenţă care au exacerbat dorinţa de putere. Pentru a ne regăsi propriul loc în lumea modernă este necesar să fie găsite noi legături sociale durabile. Ele vor putea fi descoperite prin căutarea punţilor dintre diferitele fiinţe ce compun o colectivitate. Postmodernismul a dus la progrese incontestabile în promovarea drepturilor minorităţilor rasiale, naţionale, etnice, sexuale. Am învăţat să respectăm diferenţa. Criza identitară cheamă la nevoia de unitate a fiinţei şi a lumii."

Postări populare (nu P.P.E. !):