09 mai 2013

"Europa" nu înseamnă Uniunea EuropeanăTrebuie să ne întoarcem la CEE (“Piaţa Comună”), ante-Maastricht, ante-1992. “While the going is good.” 

Adică, “cât le-o mai zicem cu frumosul”.


Niciun comentariu :


Citate din gândirea profundă a europeiştilor RO

Marius Stoian, 2013: Regionalizarea - "un episod al Marelui Proiect European, care, într-un ciclu de câteva secole va dezmembra pentru a recompune o altă realitate antropo-geografică în termenii, acum futurişti, ai unei naţiuni europene cu 'dialecte' naţionale de muzeu etnografic".

Postări populare (nu P.P.E. !):